Compleet financieel pakket

Balans Reporters in Amersfoort biedt een scala aan bedrijfseconomische producten en diensten. We verzorgen een eenvoudige boekhouding of aangifte, maar leveren ook bedrijfseconomisch en vermogensadvies.

Hieronder treft u een overzicht van onze diensten, in alfabetische volgorde, met een korte uitleg:

Aangiften BTW, Inkomsten, Loonheffing en Vennootschapsbelasting

Een aangifte is een verklaring van de belastingplichtige waarmee de belastingdienst de verschuldigde belasting kan vaststellen. Deze belastingaangiften kunnen betrekking hebben op de BTW, inkomen, lonen of winst uit de onderneming.

Audit

Onafhankelijk onderzoek naar de financiële gang van zaken binnen een organisatie.

Balanscontrole

De balans laat de waarde van activa en passiva in een onderneming zien. Aan de debetzijde (activa) bevindt zich het kapitaal van de onderneming (bezittingen en vorderingen). Onder credit (passiva) geeft het vermogen aan (ter financiering van de activa). Bij controle wordt berekend of deze cijfers kloppen en dus ‘in balans’ zijn.

Bankmanagement

Alle vormen van advies en diensten die betrekking hebben op het optimaal laten renderen van tegoeden en vermogen, zoals beheer van rekeningen en valuta tegen zo laag mogelijke kosten.

Belastingadvies

Alle vormen van informatie en tips die betrekking hebben op de verschillende belastingen.

Boekhouding of financiële administratie

Het administratief vastleggen van geld- en voorraadmutaties binnen een organisatie met als resultaat een verlies- en winstrekening en de balans

Budgettering

Opstellen van een compleet overzicht van periodieke uitgaven, wat ook wel een begroting wordt genoemd.

Contractbeheer

Opstellen, beheren en optimaliseren van alle (financiële) overeenkomsten.

Control

Systematische beheersing van de bedrijfskundige processen in de onderneming.

Controller

Persoon die op systematische wijze de bedrijfskundige processen in een organisatie controleert en daarover periodiek rapporteert.

Crediteurenadministratie

Het complete proces van het inboeken van ingekomen facturen tot en met het betalen ervan.

Debiteurenadministratie

Het complete proces van het inboeken van verzonden facturen tot en met het bewaken en afhandelen van de betalingen.

Executeur Testamentair

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis  moet de executeur voor zijn werkzaamheden rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Fiscaal advies

Alle vormen van informatie en tips die betrekking hebben op de geldstromen met de fiscus.

Forecasting

Het berekenen van de toekomstige financiële situatie aan de hand van indicatoren als inkomsten, kosten en historische trends.

Investeringsadvies

Alle vormen van informatie en tips om op een verantwoorde wijze de investeringen in de onderneming te financieren.

Jaarrekening

De wettelijke naam voor het geheel waarin de balans, verlies- en winstrekening en de toelichting op beide zijn opgenomen. Een jaarrekening biedt inzicht in het vermogen en het resultaat van een onderneming.

Kosten- en budgetbeheer

Het per kostenpost vastleggen van een maximumbedrag dat er gedurende een periode aan mag worden besteed.

Loonadministratie

Het complete proces van het vastleggen van betalingen en verstrekkingen waar de werknemer recht op heeft als tegenprestatie voor de verrichte arbeid voor en in opdracht van de werkgever, conform de afspraken zoals deze in een arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Management accounting

Het verzamelen, analyseren en rapporteren van de financieel-administratieve informatie ten behoeve van het bedrijfsbeleid en -beheer.

Pensioen (berekeningen / eigen beheer)

Verzamelnaam voor periodieke (meestal maandelijkse) uitkeringen die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Er zijn verschillende manieren om dit op te bouwen en te financieren.

Vermogensadvies

Advies bij het opbouwen en beheren van uw ondernemings- of privévermogen.